На головну Написати лист Департамент соціальної політики Луцької міської ради


Луцьк соціальний


Департамент соціальної політики
Луцької міської ради

офіційний сайт

Новини   |   Дошка оголошень   |   Питання та відповіді      Неділя, 2 Жовтня, 2022 року
Телефон "гарячої лінії" департаменту 28-10-00ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ


ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ ОНЛАЙН


ПОШУК ЖИТЛА
для евакуйованих осіб
Центральні
органи влади:

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство праці та соціальної політики
"Гаряча лінія" Мінсоцполітики:
15-45
0-800-502-757

Пенсійний фонд
Контакт-центр ПФУ:
0-800-503-753

Фонд соціального захисту інвалідів

Місцеві
органи влади:

Волинська державна адміністрація
Волинська обласна рада
Луцька міська рада


Наші колеги:
Львів соціальний

Структура департаменту1. Апарат департаменту

Директор департаменту:
кабінет: 306
телефон: 28-41-77

Заступник директора:
кабінет: 307
телефон: 28-41-81

Заступник директора:
кабінет: 317
телефон: 28-41-86

ел. пошта: aparat_dsp@lutskrada.gov.ua

   Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Положення про департамент соціальної політики Луцької міської ради"

Положення про департамент
2. Юридичний відділ

Начальник відділу:
кабінет: 302
телефон: 28-41-84

Заступник начальника відділу:
кабінет: 206
телефон: 28-41-84

ел. пошта: jurist_dsp@lutskrada.gov.ua

     1. Основною метою Відділу є забезпечення правильного застосування законодавства при виконанні функцій, покладених на департамент соціальної політики.
     2. Завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства працівниками департаменту соціальної політики під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Положення про відділ
3. Загальний відділ

Начальник відділу:
кабінет: 301
телефон: 28-41-74, факс 72-45-65

ел. пошта:

     Відділ організовує та здійснює роботу з документами в департаменті соціальної політики, координує роботу структурних підрозділів з питань підготовки проектів рішень виконавчого комітету та проектів розпоряджень міського голови, службової кореспонденції відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2001), державних стандартів, чинного законодавства, Інструкції з діловодства, регламенту роботи виконавчого комітету, на основі використання комп’ютерної технології (із застосуванням системи електронного документообігу el-Dok).
     Здійснює облік документів, що надходять до департаменту соціальної політики.
     Опрацьовує вхідну кореспонденцію, надає її для розгляду директору департаменту або його заступникам та передає до виконання в структурні підрозділи департаменту відповідно до накладеної резолюції.
     Надсилає вихідну кореспонденцію до виконавчих органів міської ради, органів влади вищих рівнів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ міста.
     Контролює та вимагає в межах повноважень від структурних підрозділів департаменту розгляду та своєчасного виконання надісланих службових документів органів виконавчої влади, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, його заступників а також доручень директора департаменту та його заступників.
     Забезпечує організацію роботи з листами та зверненнями громадян, що надійшли до департаменту, здійснює контроль за своєчасним розглядом документів та наданням відповіді адресату.
     Отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ і посадових осіб необхідні для використання в роботі документи, матеріали та інформацію.
     Сприяє належній організації діловодства в департаменті, надає методичну допомогу структурним підрозділам з питань, що стосуються роботи з документами.
     Організовує роботу по підготовці справ на архівне зберігання.

Положення про відділ
4. Звітно-плановий відділ

Начальник відділу:
кабінет: 309
телефон: 28-41-52

Заступник начальника відділу:
кабінет: 310
телефон: 28-41-76

ел. пошта: buh_dsp@lutskrada.gov.ua

      Відділ організовує бухгалтерський облік відповідно до діючих нормативних актів.
     Здійснює попередній контроль за своєчасним, правильним оформленням документів і законністю проведення фінансових операцій. Контролює правильність, раціональність витрачання коштів відповідно до плану асигнувань і цільового призначення за затвердженими кошторисами видатків по бюджету.
     Здійснює суворий контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.
     Здійснює своєчасне фінансування розпорядників нижчого рівня, які ведуть облік самостійно.
     Забезпечує облік доходів і видатків за загальним фондом бюджету та спеціальними коштами.
     Попереджує негативні явища господарсько-фінансової діяльності, виявляє й мобілізує внутрішньогосподарські резерви.
     Організовує формування повної достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва й управління, а також для її використання постачальниками, податковими, фінансовими, банківськими та казначейськими органами.
     Своєчасно організовує нарахування заробітної плати.
     Веде облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.
     Здійснює розподіл фінансування, контролює рух коштів та складає статистичну та фінансову звітність і подає її відповідним органам у встановленому порядку.
     Здійснює облік руху коштів направлених на фінансову підтримку громадських організацій, надає допомогу в оформленні первинних документів в органах Держказначейства.
     Організовує та контролює підписання актів звірки взаєморозрахунків з організаціями надавачами послуг пільговим категоріям громадян.
     Проводить інвентаризацію грошових коштів, розрахунків та матеріальних цінностей, своєчасно та правильно відображає в обліку результати інвентаризації.
     Періодично проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та забезпечення збереження товаро-матеріальних цінностей і грошових коштів, які знаходяться на відповідальному збереженні.
     Забезпечує достовірність звітів і балансу.
     Дотримується встановленого порядку збереження бухгалтерських документів, регістрів, кошторису видатків і розрахунків до них, а також інших службових документів, своєчасно у встановленому порядку оформляє їх в архів.
     В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

Положення про відділ
5. Відділ автоматизованої обробки інформації

Начальник відділу:
кабінет: 108
телефон: 28-41-55

ел. пошта: dsp@lutskrada.gov.ua, dsplutsk@ukr.net

     Основні повноваження відділу:
 Організовує та вирішує питання системної підтримки функціонування програмного забезпечення «Автоматизована система Мінсоцполітики»(АСОПДсоц), програмного комплексу «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», «Моніторинг стану соціального захисту населення», програмного комплексу «Житлові субсидії», а саме:

 • налагодження і підтримка середовища функціонування;
 • обмін даними між об’єктами автоматизації;
 • діагностика працездатності загальносистемного програмного забезпечення;
 • контроль функціонування сервера;
 • перевірка працездатності робочих станцій;
 • перевірка на віруси;
 • зміна параметрів настройки об’єкту автоматизації.
Забезпечує та контролює стабільну роботу локальної комп’ютерної мережі. Обслуговує бази даних:
 • щоденне зберігання бази даних;
 • поновлення баз даних;
 • аналіз обробки справ, які фіксуються в основну базу даних;
 • ведення довідників;
 • обробка неоплат по особових рахунках.

Положення про відділ
6. Відділ прийому громадян

Начальник відділу:
кабінет: 102
телефон: 28-41-53

Заступник начальника відділу:
кабінет: 108
телефон: 28-41-89

ел. пошта:

     Основні повноваження відділу:
Прийом громадян з питань призначення:

 • державних соціальних допомог;
 • житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
 • субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • компенсації особам ,які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках із централізованим опаленням;
 • допомоги на поховання учасників бойових дій;
 • допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі яка зобов’язалася поховати померлого.

Положення про відділ
7. Відділ державних допомог

Начальник відділу:
кабінет: 203
телефон: 28-41-54

Заступник начальника відділу:
кабінет: 203
телефон: 28-41-54

ел. пошта:

     Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює призначення державних соціальних допомог.
 • В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).
 • Формує особові справи з документів, які надійшли з відділу прийому громадян; проводить розрахунки розмірів допомог та перерахунки раніше призначених допомог; приймає рішення про призначення (не призначення) соціальних допомог.
 • Припиняє виплату при виявленні фактів навмисного подання одержувачами державних допомог недостовірної інформації, визначає новий розмір допомоги
 • Готує та направляє особові справи, як виняток, для розгляду комісієї з питань призначення державних соціальних допомог.
 • Розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, забезпечує виконання документів.
 • Проводить інвентаризацію особових справ осіб, які отримують державні соціальні допомоги.

Положення про відділ
 • Сектор № 1
 • Сектор № 2

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: Філія 2, 201

 • Проводить розрахунки допомог та перерахунки раніше призначених з використанням програмного забезпечення АСОПД/KОМТЕХ.
 • Формує особові справи з документів, які надійшли з відділу прийому громадян та з прийнятих рішень про призначення (відмову) допомог.
 • Готує розпорядження про припинення виплати при виявленні фактів навмисного подання одержувачами державних допомог недостовірної інформації та з інших причин, у разі необхідності проводить перерахунок розміру раніше призначеної допомоги.
 • Видає відповідні посвідчення одержувачів державних допомог.
 • Направляє особові справи для розгляду на комісії з питань призначення державних соціальних допомог у випадках передбачених нормами чинного законодавства.
 • Передає справи для проведення (припинення) виплати у сектор №2 та приймає повернуті справи після проведених виплат для збереження.

Положення про Сектор № 1

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: Філія 2, 202, 207

 • Забезпечує своєчасність та повноту виплати державних соціальних допомог.
 • В кінці кожного місяця (кварталу, року) складає та подає звіти в головне управліннята міське фінансове управління.
 • Припиняє виплату допомоги, при необхідності визначає суму надмірно виплачених коштів.
 • Проводить інвентаризацію особових рахунків .
 • Формує базу даних персоніфікованого обліку одержувачів державних соціальних допомог.
 • Здійснює контроль за поверненням надмірно виплачених коштів з вини одержувачів соціальних допомог.
 • Планує очікувані нарахування коштів для виплати державних соціальних допомог за рахунок субвенцій державного бюджету.
 • Здійснює щомісячне формування обсягу фінансових зобов’язань по виплаті допомог за рахунок субвенцій з державного бюджету та за рахунок коштів управління Пенсійного фонду України.
 • Проводить реєстрацію особових рахунків в журналі Ф-3.
 • Звіряє залишки коштів на рахунках державних соціальних допомог.
 • Здійснює моніторинг стану фінансування соціальних виплат за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
 • Формує разові доручення на виплату допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, та особам, що не мають права на пенсію.

Положення про Сектор № 2
8. Відділ житлових субсидій управління пільг та житлових субсидій

Начальник відділу:
кабінет: 208
телефон: 28-41-56

Заступник начальника відділу:
кабінет: 208
телефон: 28-41-56

ел. пошта:

     Завданням відділу житлових субсидій є призначення громадянам щомісячної житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
     Відділ здійснює підготовку, оформлення документації та проведення засідань Комісії з питань призначення державних соціальних допомог згідно чинного законодавства.
     В межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).
     Припиняє надання субсидії при виявленні фактів, коли у заяві та декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру, не повідомлено протягом 30 календарних днів про виникнення обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії.
     Визначає суму надмірно виплачених коштів та контролює їх повернення.
     Розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, здійснює прийом громадян з особистих питань і забезпечує виконання їх законних вимог.
     Організовує проведення розрахунків, перерахунків призначених сум субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та здійснює їх перевірку.
     Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань житлових субсидій (призначення, припинення, поновлення, виплата).
     Готує довідки про розмір призначених субсидій громадянам та факт їх перебування на обліку в департаменті.
     Готує виплатні документи в в розрізі відділень зв’язку і банків для виплати житлової субсидії у грошовій формі.
     Опрацьовує списки померлих, згідно даних Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, списки надіслані Укрпоштою, а також інформацію від організацій-надавачів комунальних послуг.
     В кінці кожного місяця (кварталу, року) складає та подає звіти в департамент соціального захисту Волинської ОДА.
     Проводить інвентаризацію особових рахунків осіб, які одержують субсидію, в установленому законодавством порядку.
     Передає справи до відділу судово-претензійної роботи для стягнення надміру виплачених коштів у судовому порядку.

Положення про відділ
 • Сектор № 1
 • Сектор № 2

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: 211, 210, 209

 • Сектор здійснює призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива в програмному забезпеченні “Житлові субсидії”.
 • Формує особові справи з документів, які надійшли з відділу прийому громадян, проводить розрахунки сукупного доходу сім’ї, приймає рішення про призначення (не призначення) субсидій, визначає відсоток обов’язкового платежу, перевіряє розрахунки та розмір призначених субсидій.
 • Готує довідки про розмір призначеної субсидій громадянам та факт їх перебування на обліку в департаменті.
 • Припиняє надання житлової субсидії при виявленні фактів змін у складі сім’ї.
 • Готує та направляє особові справи, як виняток, для розгляду комісією з питань призначення державних соціальних допомог.
 • Опрацьовує інформацію про зміни від організацій-надавачів послуг, ОСББ, Укрпошти, МОЦ, за результатами верифікації, за інформацією відділу автоматизованої обробки інформації.
 • Опрацьовує списки померлих, згідно даних Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а також інформацію від організацій-надавачів комунальних послуг.
 • Проводить звірку пільговиків з відділом персоніфікованого обліку.
 • Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань житлових субсидій (призначення, припинення, поновлення, виплата).
 • Розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.
 • Здійснює щотижневий моніторинг стану призначення житлових субсидій.

Положення про Сектор № 1

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: 209, 211

 • Забезпечує своєчасність та повноту виплати щомісячної субсидії для відшкодування населенню витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
 • Організовує і проводить розрахунок, перерахунок призначених сум субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з використанням програмного забезпечення “Житлові субсидії”.
 • Організовує і проводить перерахунки субсидій з причин подання громадянами недостовірної, неповної інформації про доходи, майновий стан.
 • Організовує і проводить перерахунок (поновлення, припинення) субсидії за особистим зверненням громадян.
 • Контролює повернення коштів надміру виплачених громадянам міста та належним чином оформлення документів (повідомлення про повернення коштів).
 • Розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, здійснює прийом громадян з особистих питань і забезпечує виконання їх законних вимог.
 • Опрацьовує списки померлих, згідно даних Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, списки надіслані Укрпоштою, а також інформацію від організацій-надавачів комунальних послуг.
 • Готує виплатні документи для виплати житлової субсидії у грошовій формі.
 • Передає справи до відділу судово-претензійної роботи для стягнення надміру виплачених коштів у судовому порядку.
 • Готує та направляє особові справи, як виняток, для розгляду комісією з питань призначення державних соціальних допомог.
 • Надає інформацію (звіти, аудити)для департаменту соціального захисту населення, звітно-планового відділу, Держаудитслужби.

Положення про Сектор № 2
9. Відділ персоніфікованого обліку

Начальник відділу:
кабінет: 103
телефон: 28-41-57

Заступник начальника відділу:
кабінет: 103
телефон: 28-41-57

ел. пошта: person_dsp@lutskrada.gov.ua, persondsp@ukr.net

     Основними завданнями відділу є:

 • створення та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (далі – ЄДАРП);
 • отримання від пільговиків копій документів, що підтверджує їх право на пільги;
 • проведення перевірки достовірності поданих пільговиками документів;
 • внесення в ЄДАРП інформацію про пільговика згідно прийнятих документів;
 • надання статусу «Дитина війни»;
 • видача довідки про перебування/неперебування на обліку в ЄДАРП;
 • проставляння штампів особам з інвалідністю, які дають право на отримання пільг;
 • надання консультацій пільговим категоріям громадян;
 • внесення в ЄДАРП відомостей про студентів, що мають право на отримання соціальної стипендії згідно документів, поданих вищим навчальним закладом або його структурним підрозділом;
 • проведення звірки списків студентів та формування заявок щодо потреби в коштах для виплати соціальних стипендій;
 • прийом заяв громадян, що мають право на адресну грошову допомогу;
 • виплата адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії громадянам за рахунок бюджету міста та перевірка правильності нарахувань;
 • нарахування пільги на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів та визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;
 • надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Положення про відділ
10. Відділ по організації надання соціальних послуг та нагляду за призначенням пенсій управління соціальних гарантій та контролю

Начальник відділу:
кабінет: 314
телефон: 28-41-64

Заступник начальника відділу:
кабінет: 315
телефон: 28-41-90

ел. пошта: pens_dsp@lutskrada.gov.ua

     Відділ організовує роботу з надання соціальних послуг мешканцям Луцької територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах, та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій.
Основними завданнями відділу є:
     1. Визначення потреб населення громади у соціальних послугах.
    2. Прийняття заяв з документами для прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.
     3. Забезпечення ведення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні.
     4. Оформлення клопотання (з пакетом документів) для надання соціальних послуг особам в інтернатних закладах.
     5. Організаційне забезпечення та проведення засідань опікунської ради з питань прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які потребують опіки та піклування, ведення діловодства опікунської ради та здійснення контролю за діяльністю опікунів/піклувальників.
     6. Оформлення документів та проведення засідань Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до п.2, 13 ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
     7. Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) органом Пенсійного фонду України пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсії відповідно до законів.
     У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії проводяться також:
     • перевірка виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні;
     • перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;
     • перевірка правильності виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера;
     • перевірка виплати пенсій при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та інше.

Положення про відділ
11. Відділ по роботі з пільговими категоріями громадян управління соціальних гарантій та контролю

Начальник відділу:
кабінет: 112
телефон: 28-41-58

ел. пошта: vobsl_dsp@lutskrada.gov.ua

     Відділ здійснює в установленому порядку наступні виплати:

 • компенсації на тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення;
 • одноразові матеріальні допомоги особам з інвалідністю та малозабезпеченим особам похилого віку;
 • щорічні разові грошові допомоги ветеранам війни;
 • компенсаційні виплати особам з інвалідністю, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС та особам з інвалідністю внаслідок війни за невикористані санаторно-курортні путівки;
 • компенсаційні виплати особам з інвалідністю на транспортні витрати, бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів;
 • компенсаційні виплати та допомоги для постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС на харчування, за придбані лікарські засоби, зубопротезування, відшкодування вартості проїзду.
     Сприяє особам з інвалідністю в оформленні документів для забезпечення транспортними засобами.
     Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС.
     Забезпечує, у разі потреби, влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до 18 років, які мають працездатних родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати і з об’єктивних причин робити цього не можуть.
     Розглядає звернення громадян з питань встановлення статусу учасника війни, особам з інвалідністю внаслідок війни. Видає ветеранам війни відповідні посвідчення і листи-талони на пільговий проїзд в межах України та СНД.
     Розглядає звернення громадян з питань видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС.
     Надає методичну допомогу територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.
     Бере участь в організації і проведенні благодійних акцій, виставок, концертів та інших заходів, приурочених до відзначення міжнародних днів, визначних дат в житті держави та міста.
     Забезпечує окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення.

Положення про відділ
12. Відділ по роботі з учасниками АТО/ООС та членами їх сімей

Начальник відділу:
кабінет: 101
телефон: 28-41-65

ел. пошта:

     Основною метою Відділу є забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері соціального захисту та надання допомоги з питань пов'язаних із наданням всебічної допомоги учасникам анти терористичної операції, в тому числі демобілізованим громадянам, учасникам бойових дій, які приймали участь в АТО (далі - учасники АТО) та членам їх сімей.
     Завданням Відділу є організація роботи щодо поліпшення фінансової, соціальної підтримки, а також сприяння вирішенню соціально-побутових питань учасників АТО та членів їх сімей.

Положення про відділ
13. Сектор оздоровлення управління соціальних гарантій та контролю

Завідувач сектору:
кабінет: 111
телефон: 28-41-66

ел. пошта:

     Метою діяльності Сектору оздоровлення є сприяння реалізації державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки в місті Луцьку, координація та методичне керівництво з питань щорічного оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС І категорії, та дітей, інвалідність яких пов'язана з наслідками катастрофи на ЧАЕС, ведення обліку осіб з інвалідністю, ветеранів війни, які потребують санаторно-курортного лікування, в тому числі, з застосуванням програмних засобів.
     Основними завданнями Сектору є:
     - забезпечення реалізації державної політики з питань організації та координації оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
     - реалізація соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для соціального захисту інвалідів, ветеранів війни;
     - координація та організація роботи з оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС І категорії, та дітей, інвалідність яких пов'язана з наслідками катастрофи на ЧАЕС;

Положення про відділ

Телефонний довідник департаменту


ЕВАКУАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ВИМУШЕНО
ПЕРЕМІЩЕНИХ
ТА
ЕВАКУЙОВАНИХ
ОСІБ


Опитування

Чи задоволені Ви якістю надання соціальних послуг?

      Так
      Частково
      Ні

   

Фейсбук

Наша сторінка
в соціальній мережі
Facebook

facebook

Пряма лінія

Служба оперативного реагування:
15-80


Стандарт якості

ISO 9001


Погода


на головну

Останні зміни:
© 2010 Відділ автоматизованої обробки інформації - VAOI

Нас відвідали:
всього сьогодні
218765 12