Нормативно-правові документи

   Документи, якими регламентується право громадян на отримання державних соціальних допомог
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про соціальні послуги"

ПОСТАНОВА КМУ № 261 від 02.04.2005 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд"

ПОСТАНОВА КМУ № 250 від 24.02.2003 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям"

ПОСТАНОВА КМУ № 1751 від 27.12.2001 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

ПОСТАНОВА КМУ № 859 від 23.09.2020 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"

ПОСТАНОВА КМУ № 81від 31.01.2007 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

ПОСТАНОВА КМУ № 189 від 22.02.2006 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме"

ПОСТАНОВА КМУ № 1192 від 02.08.2000 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"

ПОСТАНОВА КМУ № 79 від 03.02.2021 р. "Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"

ПОСТАНОВА КМУ від 27.12.2018 N 1161 "Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям»

ПОСТАНОВА КМУ від 28 лютого 2011 р. N 268 "Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

Постанова КМУ № 632 від 22.07.2020 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги"

НАКАЗ № 345 від 19.09.2006 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги"

НАКАЗ № 150 від 17.05.2022 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг"
   Документи, якими регламентується право громадян на отримання субсидії   Документи, якими регламентується нагляд за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про пенсійне забезпечення»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну службу»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про прокуратуру».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про судоустрій і статус суддів».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про підвищення престижності шахтарської праці».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про соціальний захист дітей війни».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про жертви нациських переслідувань».

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про індексацію грошових доходів населення».

Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (популярний)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"

ПОСТАНОВА РМ СРСР від 22.08.1956 року № 1173 «Списки виробництв, цехів, професій, посад робота на яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та пільгових розмірах».

ПОСТАНОВА РМ СРСР від 26.01.1991 року №10 «Списки №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пенсію по віку (по старості) на пільгових умовах ».

ПОСТАНОВА КМУ від 11.03.1994 року № 162 «Списки № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

ПОСТАНОВА КМУ від 16.01.2003 року № 36 «Списки виробництв, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

ПОСТАНОВА КМУ від 12.08.1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або записів у ній».

ПОСТАНОВА КМУ від 16.07.2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

ПОСТАНОВА КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

ПОСТАНОВА КМУ від 10.02.2000 року № 264 «Про порядок обчислення заробітку для призначення пенсій особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації».

ПОСТАНОВА КМУ від 21.11.1992 року № 418 «Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу».

ПОСТАНОВА КМУ від 04.11.1993 року № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

ПОСТАНОВА КМУ Квід 12.10.1992 року № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення».

ПОСТАНОВА КМУ від 05.07.2006 № 919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату».

ПОСТАНОВА правління Пенсійного фонду України від 22.11.2005 року № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

ПОСТАНОВА правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 року №3-2 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату».

ПОСТАНОВА КМУ № 1381 ВІД 28.12.2011 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення"

Наказ № 4 від 10.01.2007 Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та ви плати пенсій органами Пенсійного фонду України ».

Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення

НАКАЗ Міністерства соціального захисту населення України № 79 від 30.05.1996р. "Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

НАКАЗ Міністерства праці та соціальної політики України № 383 від 18.11.2005р. "Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах"
   Документи, якими регламентується надання пільг
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похолого віку в Україні"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЕТЕРАНІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ВЕТЕРАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ І ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про РЕАБІЛІТАЦІЮ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ НА УКРАЇНІ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пожежну безпеку"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про службу безпеки України"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІЙНИ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про правові засади цивільного захисту"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону дитинства"

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 лютого 2006 р. N 187 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 квітня 2019 р. № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 квітня 2017 р. № 256 “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 19 липня 2006 р. N 999 “Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 лютого 2007 р. N 228 “Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 червня 2004 р. N 785 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 7 лютого 2007 р. № 150 “Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 4 червня 2015 р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї"

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 серпня 2014 р. № 409"Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування"

ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"

Постанова КМУ від 31.01.2007 № 80 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)"

Постанова Кабінету міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»
   Документи, якими регламентується право громадян на звернення   Документи, якими регламентується надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України від 28.02.1991 № 796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян»

Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджене розпорядженням Волинської ОДА від 16.05.2019 №250
   Документи, якими регламентується соціальний захист учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих), учасників Революції Гідності.
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Постанова КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей"

Постанова КМУ від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»

Постанова КМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”

Постанова КМУ від 20 серпня 2014 р. № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення"

Постанова КМУ від 23 вересня 2015 р. № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”

Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. N 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»

Постанова КМУ від 8 квітня 2015 р. № 185 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби”

Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”

Постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 14.08.2008  № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України"
   Документи, якими регламентується організація надання соціальних послуг
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про соціальні послуги"

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»

Постанова КМУ від 02.09.2020 №772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг»

Постанова КМУ від 27.01.2021 №99 « Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»

Наказ Мінсоцполітики від 16.06.2020 № 419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 12.06.2020 №414 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги»

Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг»

Наказ Мінсоцполітики від 23.12.2020 № 847 «Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг»

Рішення виконавчого комітету від 28.12.2021 №1081-1 "Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаватимуться структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька"
Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту