Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Луцької міської територіальної громади

Директор:
Шатецька Галина Іванівна
тел.: (0332) 72-23-88

Заступник директора:
Колядко Лариса Вікторівна
тел.: (0332) 72-32-85

43016, м.Луцьк, вул. Данила Галицького, 18
e-mail: tzszn_lutsk@meta.ua           сторінка на facebook

Години прийому громадян
понеділок-четвер - 08.30 - 13.00, 14.00 - 17.15
             п'ятниця - 08.30 - 13.00, 14.00 - 16.00


                Основним завданням територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (далі - територіальний центр) є вжиття конкретних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціальної захищеності мешканців громади та забезпечення якісного надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, передбачених ЗУ «Про соціальні послуги».

     Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг у визначеному законодавством порядку:
 • за рахунок бюджетних коштів (безоплатно);
 • з установленням диференційованої плати;
 • платно (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб).
Територіальний центр надає такі соціальні послуги:
 • догляд вдома (в тому числі паліативний догляд), денний догляд;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна профілактика;
 • консультування;
 • інформування;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • представництво інтересів;
 • натуральна допомога;
 • соціальна реабілітація;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • транспортні;
     Також територіальний центр, за наявності кадрових та матеріально-фінансових ресурсів, може надавати наступні соціальні послуги:
 • соціальний супровід;
 • підтримане проживання;
 • посередництво;
 • медіація;
 • фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
 • інші соціальні послуги (в тому числі переклад жестовою мовою через додаток «УТОГ»), потреба в яких є у громаді та, які не суперечать чинному законодавству України щодо надання соціальних послуг.


Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг у територіальному центрі:
 • - особи похилого віку;
 • - особи з інвалідністю (старше 18 років);
 • - особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;
 • - особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);
 • - особи з психічними та поведінковими розладами;
 • - особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю.;
 • - діти з інвалідністю віком від трьох до 18 років, діти віком від трьох до 18 років, яким не встановлено інвалідність, але які хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.
Документи, які необхідні для отримання соціальних послуг:
     Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг, подає:
 1. ЗАЯВУ про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі.
  Під час подання заяви, повідомлення пред’являються:
  • громадянином України - паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е- документ, посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України.
 2. Декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 3. АКТ оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у надавача - його соціальним працівником;
До заяви, повідомлення додаються інші документи (за потребою), які надають право (пільгове) обслуговування Територіальним центром:
 1. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради (для осіб з інвалідністю);
 2. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», або довідка для отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дитини з інвалідністю);
 3. Копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);
 4. Висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (для соціальних послуг, які надаються стаціонарно, напівстаціонарно, крім соціальної послуги з надання притулку) (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);
 5. Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 6. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 7. Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 8. Рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);
 9. Копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), з пред’явленням оригіналу;
 10. Копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);
 11. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка «Портал Дія»;
 12. Копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).
 13. Копія посвідчення учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни; посвідчення члена сім’ї, а саме батько/мати, на яких поширюється положення статті 10 та 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3552-XII (зі змінами).


Структура територіального центру:

5 відділень соціальної допомоги вдома
Завідувачі відділень:
 • відділення соціальної допомоги вдома № 1 – Пономарьова Людмила Михайлівна;
 • відділення соціальної допомоги вдома № 2 – Гетун Наталія Пилипівна;
 • відділення соціальної допомоги вдома № 3 – Радіуцька Валентина Петрівна;
 • відділення соціальної допомоги вдома № 4 – Ілясова Ганна Йосипівна;
 • відділення соціальної допомоги вдома № 5 – Прус Світлана Михайлівна
Контактний телефон: (0332) 728-221

     Відділення соціальної допомоги вдома надає наступні послуги:
 • догляд вдома (в тому числі паліативний догляд);
 • екстренне (кризове) втручання;
 • інші соціальні послуги.


Відділення денного перебування
Завідувач відділення: Зваріюк Оксана Анатоліївна
Контактний телефон: (0332) 728-221

     Відділення надає наступні послуги:
 • - денний догляд;
 • - соціальна адаптація;
     Крім того, відділення денного перебування може надавати такі соціальні послуги:
 • - консультування;
 • - представництво інтересів;
 • - інформування;
 • - інші соціальні послуги.


 • Відділення організації надання адресної натуральної допомоги
  Завідувач відділення: Каліх Юрій Володимирович
  Контактний телефон: (0332) 728-221

       Відповідно до державних стандартів соціальних послуг відділення надає наступні послуги безоплатно, за рішенням (розпорядженням) виконавчого комітету Луцької міської ради про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг, надає наступні соціальні послуги:
  • натуральна допомога;
  • транспортні.
  • інші соціальні послуги.
       Крім того, відділення організації надання адресної натуральної допомоги може надавати соціальну послугу фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушенням зору.
       Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує отримувачів соціальних послуг:
  1. продуктами харчування;
  2. одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності;
  3. предметами і засобами особистої гігієни;
  4. санітарно-гігієнічними засобами для прибирання та засобами догляду тощо;
       Відділення адресної допомоги надає за наявності у тимчасове користування отримувачів соціальних послуг наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади.
       Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від осіб, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт і послуг для задоволення потреб отримувачів соціальних послуг.


  Відділення соціально-психологічних послуг
  Завідувач відділення: Полевода Людмила Опанасівна
  Контактний телефон: (0332) 728-221
       Відділення соціально-психологічних послуг надає наступні соціальні послуги:
  • соціальна профілактика;
  • соціальна реабілітація;
  • соціальна інтеграція та реінтеграція.
  • консультування;
  • представництво інтересів;
  • інформування;
  • інші соціальні послуги.
       Крім того, відділення організовує харчування отримувачів соціальних послуг, які обслуговуються структурними підрозділами установи (щоденні гарячі обіди 1-2 місяці на рік безоплатно; харчування для отримувачів соціальних послуги. В окремих випадках, харчування (щоденні гарячі обіди) може надаватися протягом календарного року, але з оплатою вартості обіду, яка складається із витрат на продукти харчування, згідно з меню.


  Відділ менеджменту та організації надання соціальних послуг
  Начальник відділу: Величко Іванна Вікторівна
  Контактний телефон: (0332) 726-378

       Відділ менеджменту та організації надання соціальних послуг формує та веде інформаційну базу обліку осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, проводить оцінку потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, організації надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують через структурні підрозділи територіального центру.  Нормативно-правові документи:
  Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади та Перелік соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру
  Програма розвитку надання соціальних послуг в Луцькій міській територіальній громаді на 2021–2025 роки
  Рішення виконавчого комітету «Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаватимуться структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька»
  Наказ Про затвердження тарифів на соціальні послуги на 2023 рік
  Розпорядження Луцького міського голови «Про забезпечення безкоштовного надання соціальних послуг на період дії воєнного стану»
  Розпорядження Луцького міського голови «Про організацію заходів щодо запобігання переохолодженню громадян в умовах низьких температур»  Контактна інформація

  Телефони

  +38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
  +38 0332 28 41 80 - приймальня
  телефонний довідник департаменту