Сім'ям з дітьми

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто.
Заяву, декларацію та відповідні документи можна подати в паперовій формі або на електронну адресу: dsp@lutskrada.gov.ua

Особи, яким виплачується державна допомога сім’ям з дітьми, зобов’язані повідомляти департамент соціальної політики про зміну всіх обставин, які впливають на виплату такої допомоги (зміни у складі сім’ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, тощо).

Сім’ї з дітьми можуть отримати наступні види державних соціальних допомог:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми надається непрацюючим жінкам у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
Інформаційна картка № 91/11/02 допоможе отримати адміністративну послугу ”Призначення державної допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Допомога при народженні дитини
Допомога при народженні дитини відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.
Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.
Інформаційна картка № 27/11/03 допоможе отримати адміністративну послугу “Призначення державної допомоги при народженні дитини”.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
При призначенні допомоги враховуються виплати, які платяться на дітей (пенсії, аліментів, стипендії, державні допомоги).
Інформаційна картка № 29/11/05 допоможе отримати адміністративну послугу “Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”.

Допомога на дітей одиноким матерям
Допомога на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми надається одиноким матерям (які не перебувають у шлюбі), одиноким усиновлювачам, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
Також право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.
Попередні 6 місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.
Інформаційна картка № 30/11/06 допоможе отримати адміністративну послугу “Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям”.

Допомога при усиновленні дитини
Допомога при усиновленні дитини відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).
Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
Інформаційна картка №43/11/19 допоможе отримати адміністративну послугу "Призначення державної допомоги при усиновленні дитини".

Допомога малозабезпеченим сім'ям
Допомога малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям призначається, якщо сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 45 відсотків, для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю – 100 відсотків, для дітей - 130 відсотків.
Інформаційна картка № 31/11/07 допоможе отримати адміністративну послугу “Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях призначається відповідно до Постанови КМУ № 250 від 13.03.2019 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» на третю і кожну наступну дитину віком до 6 років та виплачується щомісячно до досягнення дитиною шестирічного віку.
Інформаційна картка № 38/11/14 допоможе отримати адміністративну послугу “Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях”.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме відповідно до Порядку призначення цієї допомоги.
Тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Інформаційна картка № 39/11/15 допоможе отримати адміністративну послугу “Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”.

Компенсація вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
Компенсація вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» призначається відповідно до Постанови КМУ від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою заявнику послуги «муніципальна няня» за здійснення догляду за дитиною віком до 3 років, яка потребує додаткового догляду, або якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
Розмір допомоги визначається з розрахунку 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць.
Інформаційна картка № 125/11/68 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення та виплата компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка»
Отримувачами допомоги «пакунок малюка» є – мати/батько, усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батькі, батьки-вихователі, патронатні вихователі новонародженої дитини.
Заява на отримання «пакунка малюка» з необхідними документами до органів соціального захисту населення подається у термін не пізніше 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я – протягом року з дня народження дитини.
Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» видається закладами охорони здоров’я при народженні дитини та органами соціального захисту населення.
Інформаційна картка № 53/11/29 допоможе отримати адміністративну послугу «Надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Батьки, у яких народилася дитина мають право вибору між одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» та грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Грошова компенсація вартості натуральної допомоги «пакунок малюка»
Виплата компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шдяхом зарахування коштів на рахунок відкритий отримувачем у Приватбанку, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.
Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації.
Інформаційна картка № 65/11/41 допоможе отримати адміністративну послугу «Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Батьки, у яких народилася дитина мають право вибору між одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» та грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність (далі - допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною)
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми призначається законному представнику дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.
Допомога призначається на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується шість місяців.
Інформаційна картка № 126/11/69 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність».

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
Державна соціальна допомога призначається відповідно до Постанови КМУ від 26 червня 2019 р. № 552 і виплачується щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.
Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.
Розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.
У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим для дитини розміром державної соціальної допомоги та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).
У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної інформації зобов’язані повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної державної соціальної допомоги.
Інформаційна картка № 40/11/16 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
Ця винагорода призначається відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2011 року № 268.
Розмір винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» виплачується у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання.
Інформаційна картка № 41/11/17 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Отримати довідку про перебування/не перебування на обліку
Інформаційна картка № 23/11/54 допоможе отримати адміністративну послугу «Видача довідки про фактичне перебування (не перебування) на обліку громадян отримувачів державних соціальних допомог».

Отримати довідку про розмір отримуваної допомоги
Інформаційна картка № 22/11/53 допоможе отримати адміністративну послугу «Видача довідки про розмір нарахованих сум допомог отримувачів державних соціальних допомог».

Розміри державних соціальних допомог


Підтримка сімей та дітей з місцевого бюджету:

Одноразова допомога сім’ям, у яких народилася трійня (або більше дітей)
Виплата здійснюється з бюджету Луцької міської територіальної громади в рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023–2025 роки.
Виплата проводиться в розмірі 30 000 гривень.
Перелік документів:
 1. Заява одного з батьків дітей.
 2. Свідоцтва про народження дітей (оригінал та копія).
 3. Паспорт громадянина України (оригінал та копія).
 4. Довідка про відкриття поточного рахунку в уповноваженому банку.
Більше інформації в інформаційній картці № 420/11/127.


Грошова допомога сім’ям, в яких дітей з інвалідністю виховують батьки з інвалідністю 1-2 групи
Виплата грошової допомоги проводиться щомісячно в розмірі 1000 гривень.

Перелік документів:
 • заява
 • паспорт громадянина України
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
 • свідоцтво про шлюб
 • висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (батькам), лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей) про встановлення інвалідності виписка ЛКК
 • рахунок відкритий в установі уповноваженого банку
Документи подаються до департаменту соціальної політики (м. Луцьк, проспект Волі, 4а, каб.110).


Грошова допомога сім’ям, які виховують двох дітей з інвалідністю
Виплата проводиться щомісячно в розмірі 1000 гривень.
Перелік документів:
 • заява
 • паспорт громадянина України
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
 • свідоцтва про народження дітей
 • висновок лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності
 • рахунок відкритий в установі уповноваженого банку
Документи подаються до департаменту соціальної політики (м. Луцьк, проспект Волі, 4а, каб.110).


Грошова допомога дітям-сиротам та особам з числа дітей-сиріт, які навчаються в закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації
Виплата проводиться щомісячно в розмірі 500 гривень.

Перелік документів:
 • заява
 • паспорт громадянина України
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
 • витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти, виданий Cлужбою у справах дітей
 • довідка з місця навчання (подається щосеместру)
 • рахунок відкритий в установі уповноваженого банку
Документи подаються до департаменту соціальної політики (м. Луцьк, проспект Волі, 4а, каб.110).


Статус багатодітної сім’ї
Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
Порядок видачі посвідчення
Посвідчення видаються за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання) одному з батьків багатодітної сім’ї та дитині після досягнення нею шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Дітям, яким виповнилось 18-років та які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної, фахової перед вищої, вищої освіти – для продовження строку дії посвідчення необхідна довідка з навчального закладу (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років).
Строк дії посвідчення визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї. У разі втрати посвідчення видається його дублікат.
Перелік документів:
 • заява одного з батьків
 • копія свідоцтв про народження дітей
 • копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно)
 • копія паспорта (при наявності паспорта у формі ID-картки додатково подається витяг з ЄДДР про реєстрацію місця проживання)
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію
 • фотокартки(батьків і дітей, старших 6 років) розміром 30х40 мм
 • довідка з місця навчання в разі, якщо хтось з дітей багатодітної сім’ї (віком від 18 до 23 років) навчається на денній формі.
 • у разі реєстрації одного з батьків в іншому місці – довідка структурного підрозділу виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися
 • у разі переміщення багатодітної сім’ї з тимчасово окупованої території, крім вказаних документів, додатково подається довідка про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи із відміткою про реєстрації їхнього місця проживання.
Куди звернутися з документами для отримання посвідчення
Документи подаються одним з батьків багатодітної сім’ї до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до департаменту соціальної політики особисто.
Нормативні документи:
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї»
Закон України №1343-VI від 19.05.2009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту