Інформація особам з інвалідністю


Державні допомоги Забезпечення автомобілями
та транспортне обслуговування
Електронний кабінет
особи з інвалідністю
Підтримка з місцевого бюджету Реабілітація Санаторно-курортне
лікування

Реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю


Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю
Департамент соціальної політики Луцької міської ради здійснює видачу направлень на проходження комплексної реабілітації особам з інвалідністю І-ІІІ групи, дітей з інвалідністю та дітей віком до 3х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, з числа мешканців Луцької міської територіальної громади до державних реабілітаційних установ, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України у яких здійснюється комплексна реабілітація, яка включає заходи з медичної, фізичної, соціальної, психологічної, професійної реабілітації.
Інформація щодо реабілітаційних установ в яких надаються послуги із комплексної реабілітації (абілітації) розміщена на офіційному веб-порталі Міністерства соціальної політики за посиланням: https://www.msp.gov.ua/news/8361.html
Направлення та зарахування до реабілітаційних установ комплексної реабілітації здійснюється відповідно до Порядку здійснення реабілітаційних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 31 та наказу Мінсоцполітики від 27.09.2018 № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)».
Для отримання направлення на комплексну реабілітацію, необхідно подати до департаменту соціальної політики (пр-т Волі, 4а, каб. № 112, тел. 28-41-63) заяву а також оригінали та копії наступних документів:
 • індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією державного або комунального закладу охорони здоров’я (для дітей з інвалідністю);
 • висновок лікарсько-консультативної комісії державного або комунального закладу охорони здоров’я з рекомендаціями стосовно надання послуг (для дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності);
 • паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання або посвідки на постійне проживання, свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);
 • документа із зазначенням даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) отримувача;
 • документа про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

Реабілітація дітей з інвалідністю
Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до департаменту соціальної політики за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини:
 • заяву про направлення її до реабілітаційної установи;
 • паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
 • свідоцтво про народження дитини або паспорт громадянина України, що посвідчує особу дитини;
 • індивідуальну програму реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 • виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
 • один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).
Днем звернення вважається дата реєстрації заяви разом з необхідними документами в журналі реєстрації заяв. Черговість визначається в порядку надходження заяв.
Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.
Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю можуть надавати заклади, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
З умовами надання реабілітаційних послуг, а також з переліком реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Інвалідність» - «Реабілітація дітей з інвалідністю».
Механізм відшкодування вартості за надані дітям реабілітаційні послуги регулюється Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №309.

Забезпечення допоміжними засобами реабілітації
Категорії осіб, які мають право на забезпечення допоміжними засобами реабілітації:
 • Особи з інвалідністю
 • Діти з інвалідністю
 • Учасники бойових дій (окремі категорії громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії російської федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, та втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок)
 • Постраждалі (мирні громадяни, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях проживали безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам і отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії російської федерації проти України, проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень)
 • Особи похилого віку
 • Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз
 • Діти з порушеннями опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років)
 • Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
Перелік документів, які пред’являються (подаються):
 • заява при першому зверненні чи заява для заміни ДЗР
 • паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 • ідентифікаційний номер (копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті):
 • для осіб з інвалідністю висновок МСЕК (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) (у разі коли особа звертається вперше);
 • індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився);
 • оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними (крім учасників бойових дій);
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші окремі категорії населення їх законні представники після обрання підприємства, на якому вони хочуть отримувати допоміжний засіб реабілітації, звертаються до нього з відповідною заявкою про намір забезпечення індивідуальними засобами реабілітації/заявкою про намір забезпечення технічними засобами реабілітації.

Нормативні документи:
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку»
Перелік підприємств, що забезпечують допоміжними засобами реабілітації та надають послуги з їх виготовлення
Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації
Програма для підбору крісел колісних


Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту