Інформація особам з інвалідністю


Державні допомоги Забезпечення автомобілями
та транспортне обслуговування
Електронний кабінет
особи з інвалідністю
Підтримка з місцевого бюджету Реабілітація Санаторно-курортне
лікування

Забезпечення автомобілями та транспортне обслуговування


Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю здійснюється за місцем реєстрації структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є подана заява, форма якої затверджується Мінсоцполітики, та документи:
 • копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;
 • паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
 • документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем;
 • для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, – копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);
 • для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, – довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь, посвідчення інваліда війни;
 • для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва – копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;
 • для недієздатних осіб з інвалідністю – копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;
 • для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, – копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.
Після надходження заяви з необхідними документами особі з інвалідністю надається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Медико-соціальна експертна комісія визначає наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем.

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:
 • особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 • особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
 • особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.
На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:
 • не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, що перебував в експлуатації менш як 10 років;
 • протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.
Відповідно до пункту 16 Порядку особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації.
За бажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Такий автомобіль видається незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку. Відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”, підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

ЗАКОНОДАВСТВО:
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями»

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 28-41-63

Компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (далі – компенсації) виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.
Компенсації призначаються:
 • особам, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом – за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • особам з інвалідністю будь-якої іншої категорії – за розпорядженнями структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі компенсації не виплачуються.
Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік – у березні за 1 півріччя та у вересні за 2 півріччя поточного року.
Розміри річних грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та мотокалясок становлять відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на транспортне обслуговування - 29 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для оформлення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок подаються:
 • заява;
 • технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;
 • копія посвідчення водія;
 • висновок МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.
Для оформлення компенсації на транспортне обслуговування подаються:
 • заява;
 • висновок МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.
Законодавча база:
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 228 « Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту