Опіка, піклування та догляд

ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ
     Опікунська рада з питань забезпечення прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які потребують опіки та піклування (далі – Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, який створений з метою надання допомоги виконавчому комітету міської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки і піклування.
     У своїй діяльності Опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Сімейним кодексом України, законами України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням про опікунську раду з питань забезпечення прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які потребують опіки та піклування.

Контактні дані:
1. Управління охорони здоров’я Луцької міської ради

43025, м. Луцьк, просп. Волі, буд. 3А, кабінет № 32,
тел. (0332) 724-653, (0332) 722-251.
e-mail: uoz@lutskrada.gov.ua

2. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»

43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 35, тел. (0332) 777 888.
e-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

3. Департамент соціальної політики Луцької міської ради

43025, м. Луцьк, просп. Волі, буд. 4А, кабінет № 315, тел. (0332) 284 190.
e-mail: pens_dsp@lutskrada.gov.ua

Корисні посилання:

«Правила опіки та піклування»

«Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які потребують опіки та піклування»

Підготовка подання до суду про призначення опікунів і піклувальників над недієздатними та обмежено дієздатними громадянами

Інформаційна картка Підготовка заяви (подання) до суду про призначення опікунів і піклувальників над недієздатними та обмежено дієздатними громадянами

Бланк заяви (подання) про призначення особи опікуном/піклувальником

АКТ обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї майбутнього опікуна (піклувальника)

ЗВІТ про виконання обов’язків опікуна

ЗВІТ про виконання обов’язків піклувальника


ПОМІЧНИК ДІЄЗДАТНОЇ ОСОБИ
     Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право обрати собі помічника. Помічником може бути дієздатна фізична особа.
     Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.
     Має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.
     А також, помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення.
     Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.
     Перелік документів, необхідних для реєстрації помічника дієздатної особи:
 • Заява (рекомендовано формуляр 01,02). (вчепити 2 файлик Word заява помічника підопічного)
 • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчують особи заявника та підопічного (оригінал та копія).
 • Довідки з психіатричної лікарні та наркологічного диспансеру, що заявник на обліку не перебуває.
 • Довідка медичної установи, що підопічна особа потребує постійного стороннього догляду.
 • Довідка щодо реєстрації місця проживання підопічної особи.
 • Заява підопічної особи про реєстрацію їй помічника.
Положення про реєстрацію помічників дієздатної осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

Інформаційна картка № 68/11/44 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі».

ДОГЛЯД
1. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

     Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:
 • особами з інвалідністю I групи;
 • дітьми з інвалідністю;
 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 • дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг.
     Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
     Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
     Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, визначається із застосуванням автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї цієї особи на кількість осіб, які входять до складу сім’ї, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг.

     Інформаційна картка № 35/11/11 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі»


2. «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею»

     Допомога на догляд надається дієздатній особі за її задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, що здійснює догляд за нею.
     Для призначення допомоги на догляд заявником подаються такі документи:
 1. Заява (встановленого зразка) з реквізитами банківського рахунку.
 2. Документ, що посвідчує особу заявника.
 3. Декларація про доходи та майновий стан (встановленого зразка) заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї.
 4. Довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.
 5. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, форма якого затверджена наказом МОЗ.
 6. Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд (копія).
 7. Трудова книжка (оригінал та копія) - для не працюючих пенсіонерів.
     Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.
     Інформаційна картка № 34/11/10 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею».


3. Державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

ПОРЯДОК призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд
     Право на державну соціальну допомогу на догляд мають особи:      У разі виникнення в особи, яка має право на допомогу на догляд, кількох на це підстав допомога призначається за однією з підстав на її вибір.
     Інформаційна картка № 33/11/09 допоможе отримати адміністративну послугу «Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

ДОГЛЯД ВДОМА
     Це – комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання отримувача соцпослуги та спрямований на те, щоб забезпити життєдіяльність особи, яка, через інвалідність, вік, стан здоров’я, частково або повністю втратила/не набула здатності до самообслуговувааня та потребує сторонього догляду.

     Соціальна послуга «ДОГЛЯД ВДОМА» надається:
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади, за адресою:
43016, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, буд. 18, тел.: (0332) 722-388, (0332) 723-285
e-mail: tzszn_lutsk@meta.ua
Години прийому громадян:
понеділок-четвер: 08.30 - 13.00, 14.00 - 17.15
п'ятниця - 08.30 - 13.00, 14.00 - 16.00

     Для кого ця послуга?
     Для осіб похилого віку; дітей та осіб з інвалідністю; хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

     Зміст соціальної послуги «догляд вдома»:
     допомога у веденні домашнього господарства (закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі, допомога у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу); у разі потреби, допомога у самообслуговуванні (вмивання, розчісування, вдягання, роздягання, допомога у користуванні туалетом); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в оформленні документів, внесення платежів; допомога у самообслуговуванні; допомога при пересуванні по квартирі; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб); психологічна підтримка (бесіди, спілкування, консультація психолога); допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації.
     Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача послуги визначаються індивідуально, залежно від ступеня індивідуальної потреби та зазначаються в індивідуальному плані надання соцпослуги. З кожним отримувачем соцпослуги укладається відповідний договір.

СТАЦІОНАРНИЙ ДОГЛЯД
     
Як отримати і що для цього потрібно?

1. Де отримати?
Департамент соціальної політики Луцької міської ради
43025, м. Луцьк, просп. Волі, буд. 4А, кабінет № 315, тел. (0332) 284 190.
e-mail: pens_dsp@lutskrada.gov.ua

2. Що для цього необхідно?
     Подати звернення (Заяву про надання соціальних послуг, за особистим підписом особи/опікуна, яка оформляється в інтернатний заклад (форма Заяви затверджена наказом Мінсоцполітики від 16 листопада 2020 року №769) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, або Департаменту соціальної політики Луцької міської ради, до заяви долучають:
 • Декларація про доходи та майновий стан особи, яка потребує надання соціальних послуг (затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України 06 січня 2022 року N 4);
 • Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (завірена посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій/ виконавчого органу сільської, селищної міської територіальної громади - відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Копія ідентифікаційного коду (завірена посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій/ виконавчого органу сільської, селищної міської територіальної громади, - відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Медична картка про стан здоров’я (за формою, затвердженою МОЗ з висновком про профіль інтернату, зробленою флюорографією (обов’язково повинен бути проставлений штамп про проходження флюорографії, або аналізу мокрот для ліжково-хворих людей) та розбірливі підписи і печатки лікарів - відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Довідка для направлення особи до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (це довідка ПсихМСЕК з підкресленням відповідного профілю) відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Довідка про розмір призначеної пенсії, або/та ДСД (відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Три фотокартки особи у віці коли вона оформляється в пансіонат (згідно положення про Луцький геріатричний пансіонат);
 • Копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності, відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності, відповідно до постанови КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи( за наявності)
За наявності групи інвалідності надається :
 • Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (І П Р) за формою, затвердженою МОЗ (Постанова КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про групу інвалідності, затвердженою МОЗ (Постанова КМУ №587 від 01.06.2020);
Якщо особа визнана судом недієздатною надається:
 • Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена), (Постанова КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності), (Постанова КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування), (Постанова КМУ №587 від 01.06.2020);
 • Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника), (Постанова КМУ №587 від 01.06.2020);
Примітка: Особа, яка оформляється в інтернат, повинна особисто підписати заяву, тобто надати усвідомлену згоду на поміщення в стаціонарний заклад системи соціального захисту населення.

Нормативні документи:
«Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»
«Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»
«Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»

Перелік фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту