Новини департаменту

26.12.2022

Підтримка особам з інвалідністю внаслідок війниНабрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни» від 16 грудня 2022 р. № 1393.
Затвердженим нею Порядком передбачено право на грошову допомогу для повнолітніх громадяни України з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни I або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги.
Виплата грошової допомоги здійснюється на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців.
Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.
Для отримання грошової допомоги заявник подає заяву в електронній формі на вебсайті eveteran.gov.ua. На заяву накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника. Після верифікації статусу особи у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України для прийняття рішення щодо призначення та подальшої виплати грошової допомоги.
У заяві зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
2) стать;
3) дата народження;
4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);
5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
6) відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);
7) серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
8) контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти);
9) серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
10) група інвалідності, дата встановлення інвалідності;
11) міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.
Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.
У разі ненадходження коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунка IBAN заявник може повторно подати заяву на отримання грошової допомоги.

Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту